Informace o zpracování osobních údajů

Informace k jednotlivým agendám

Informace k jednotlivým agendám

Informujeme zákonné zástupce, že podle aktualizovaného výkladu zpracováváme jejich e-mailové kontakty, které nám dobrovolně poskytli pro vzájemnou komunikaci, na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6/1/e Obecného nařízení), konkrétně s právním základem mj. v § 22 školského zákona. Proto k tomuto zpracování nepotřebujeme souhlas. Dosud získané souhlasy skartujeme. Srpen 2019.“ 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pavel Hradil

 SMS-služby s.r.o. 

V Rovinách 934/40 140 00 Praha 4 - Podolí 

Datová schránka: j49zfqv 

T: 608 263 063 

M: pavel.hradil@sms-sluzby.cz

W: www.smscr.cz

Fb: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ

 

Kontakt

ZŠ Věrovany Věrovany 102
783 75
585964360 - kancelář školy
725773008 - školní družina
zs.verovany@seznam.cz