Informace pro rodiče

 

Vyučovací hodiny a přestávky:

  1. hodina: 7.40 – 8.25

                          malá přestávka: 8.25 – 8.35

  1. hodina: 8.35 – 9.20

                    VELKÁ přestávka: 9.20 – 9.40

  1. hodina: 9.40 –10.25                                    

                    malá přestávka: 10.25 – 10.35

  1. hodina: 10.35 – 11.20

                          malá přestávka: 11.20 – 11.30

      5. hodina:   11.30 – 12.15

 

Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020  

     
Floorball Pondělí 13.30 - 14.30
Náboženství Pondělí 15.00 - 16.00
Hravá Angličtina - určeno pro žáky 1.a 2. ročníku liché úterý 13.30 - 14.15
Master Chef Věrovany - určeno pro žáky 3. ročníku sudé úterý 13.30 - 14.30
Pohybové hry středa 14.00 - 15.00
Redakce školního časopisu - určeno pro žáky 3.a 4. ročníku středa 13.15 - 14.00
Výtvarný kroužek čtvrtek 14.00 - 15.00
 
 

 

 

Kontakt

ZŠ Věrovany Věrovany 102
783 75
585964360 - kancelář školy
725773008 - školní družina
zs.verovany@seznam.cz