Plán práce na školní rok 2020/2021

   ZÁŘÍ 2020  
 • Slavnostní zahájení školního roku
 •  1.9. v 8.00hod
 • Zahájení provozu školní družiny
 •  2.9
 • Třídní schůzky
 •  15.9.
   ŘÍJEN 2020  
 • Zahájení činnosti zájmových útvarů
 •  1.10.
 • Sběr starého papíru
 •  bude upřesněno
 • focení na Vánoce 
 • bude upřesněno
 • Věrovanské strašidlení 
 • 25.10
   LISTOPAD 2020

 

 •  Vycházka na Dušičky
 •  2.11.
 • Čtvrtletní ped. rada 
 •   12.11
 • Třídní schůzky jednotl. ročníků
 •  12..11
 • Adventní dílničky
 •  bude upřesněno
   PROSINEC 2020  
   
 • Mikuláš v Základní škole 
 •  4.12
 • Vánočmí vystoupení na jarmarku
 •  bude upřesněno

    LEDEN 2021

 
 • Pololetní ped. rada
 •  20.12.
 •  Třídní schůzky
 •  5.1.
 • Lyžařský kurz v Hlubočkách
 •  dle zájmu 
 
   ÚNOR 2021
 
 
 •  Karneval ve školní družině
 • bude upřesněno
BŘEZEN  2021  
 • Návštěva dětí z MŠ v naší škole
 • bude upřesněno 
 •  
 • Informativní schůzka rodičů ve škole
 • bude upřesněno
 • Ukázkové hodiny pro rodiče budoucích prváků
 • bude opřesněno
  DUBEN  2021  
 • Zápis do 1.tříd
 • bude upřesněno
 •  Třídní schůzky 
 • zrušeno
 • Čtvrtletní ped. rada 
 • 21.4.
 • Fotografování dětí a tříd 
 •  bude upřesněno
   
   KVĚTEN 2021  
 • Ozdravný pobyt v přírodě 
 • 24.5. - 29.5.
 •  Věrovany skáčou s námi
 •  Bude upřesněno
 • Vystoupení na vítání občánků
 • Bude upřesněno
   
    ČERVEN 2021  
 • Vycházka do okolí ke konci 
 •  Bude upřesněno
 •  Pololetní ped. rada 
 •  20.6.

 

Kontakt

ZŠ Věrovany Věrovany 102
783 75
585964360 - kancelář školy
725773008 - školní družina
zs.verovany@seznam.cz