Harmonogram k zápisu do 1. třídy 

 pro  školní rok  2020/2021

 

Návštěva dětí z MŠ v naší ZŠ 

10.3.2020
Jarní výtvarné dílničky a setkání s rodiči zrušeno
Zschůzka pro rodiče v ZŠ Věrovany  zrušeno
Návštěva výuky v naší škol
zrušeno
Zápis do 1.třídy - sledujte na novinkách školy
1.4 - 24.4
 

 

Dokumenty ke stažení a tisku

   Proč zvolit ZŠ Věrovany.pptx

   DESATERO  PRO  PRVŇÁČKY

Zápis do školy je prvním zásadním krokem dítěte v životě. Nyní zbývá ještě dostatek času pro úspěšný vstup do základní školy.

Co má dítě umět a znát než půjde do školy?
 
 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 5. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat.
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek, po jídle a po použití WC si umýt ruce, umím používat kapesník.
 8. Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 


Je vaše dítě připraveno na školu?

Společenské předpoklady

 • je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický postoj, když musí čelit problémům, má kamarádský postoj k ostatním
 • umí se rozdělit s ostatními, není sobecké
 • je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly
 • je spokojené, když si hraje se skupinou přátel
 • umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí a osušení rukou
 • když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit
 • pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá
 • umí požádat,poděkovat
 • umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky, svoje místo a věci udržuje v pořádku

Fyzické předpoklady

 • umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami
 • má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit, umí navlékat korálky, umí i jiné věci, které patří k manuální zručnosti
 • umí chytit a hodit velký míč
 • umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině
 • umí poskočit
 • umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze
 • není přehnaně nesoustředěné nebo apatické
 • je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně

Psychické předpoklady

 • umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti
 • má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu
 • rozezná barvy a zná jejich názvy
 • zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště
 • pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky
 • správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule
 • umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky
 • projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také docela vyhovují
 • zapojí se do her, které doma hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná podle instrukcí

Spolupráce rodiny a školy

 • jednotná výchova rodiny a školy
 • pravidelný denní režim
 • každodenní rozhovor o školní práci
 • důsledná kontrola pomůcek
 • dohled při psaní domácích úkolů
 • pravidelné návštěvy třídních schůzek
 • při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a školním psychologem

Spolupráce rodiny a školy

 • jednotná výchova rodiny a školy
 • pravidelný denní režim
 • každodenní rozhovor o školní práci
 • důsledná kontrola pomůcek
 • dohled při psaní domácích úkolů
 • pravidelné návštěvy třídních schůzek
 • při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a školním psychologem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Věrovany Věrovany 102
783 75
585964360 - kancelář školy
725773008 - školní družina
zs.verovany@seznam.cz